top of page

Muusikko, säveltäjä ja tuottaja

Pääsoittimeni on viulu, mutta soitan auttavasti lukuisia muitakin instrumentteja. Minulle on yhtä luontevaa soittaa Matteus-passiota kuin pelimannimusiikkia, ja työskentelen mielelläni muiden taiteenalojen vaikutuspiirissä kokeillen ja heittäytyen. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä opiskellessa muusikkouteeni alkoivat enenevässä määrin sisältyä säveltäminen ja improvisointi. Nykyään sävellän koko ajan materiaalia oppilailleni sekä omaan esityskäyttööni. Minulta on myös tilattu muutamia sävellyksiä, joista maaliskuussa 2018 kantaesitettiin teos nimeltään ELEAN. Suurin esittäjäjoukko on ollut teoksessani Meidän Suomi, joka esitettiin 100-vuotiasta Suomea juhlistavassa konsertissa.  

Freelancer-muusikon työ vaatii monipuolista osaamista. Konserttien ja levytysten järjestämisestä karttunut kokemus on kehittynyt kyvyksi ja haluksi toimia taiteellisen työn lisäksi tuotannollisessa roolissa. Myös oman osaamisen tuotteistaminen sekä tiedottaminen ovat yhä selkeämmin osa muusikon työhön liittyvää tehtäväkenttää. Näitä kaikkia teen jatkuvasti, erilaisin tavoin ja yhä opetellen. Lisää ajatuksiani musiikin tekemisestä löytyy Oranssi sohva -blogistani.

Kuva: Mika Autere

Viululaulu

Erityisosaamiseni kohdistuu viululauluun, jossa kaksi rakkainta 

instrumenttiani yhdistyvät orgaaniseksi kokonaisuudeksi. Viulun ja laulun yhdessä muodostama resonanssi on hyvin ainutlaatuinen. Ilmaisuvoimansa takia viululaulu inspiroi minua tulkintavälineenä kaikkein eniten.  

Improvisointi on tärkeä sävellystyökalu, johon olen päässyt kiinni aivan uudella tasolla viululaulun kautta, erityisesti taiteellisten jatko-opintojen parissa. Mitä pidemmälle pääsin tutkimuksessani, sitä enemmän ymmärsin olevan opittavaa. Aiheesta lisää Viululaulaja-kirjassani, jota voi tiedustella suoraan minulta tai Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmästä. Sähköisenä kirja löytyy tästä:

bottom of page